creative-frames
creative-frames

4.36 | 5.00 Reviews

Klanten service

Annuleringsverklaring – Herroepingsrecht en instructie

Herroepingsrecht

Ter behartiging van de herroepingstermijn volstaat het tijdig verzenden van de herroeping of van de goederen.

e-mail: info@creativeframes.eu

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij contracten over de levering van goederen, die wij op basis van klantspecificaties vervaardigd hebben of die duidelijk aangepast zijn aan uw persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn om terug te sturen.

Herroepingsgevolgen

In geval van een effectieve herroeping moeten de van beide kanten ontvangen bijdragen en eventuele utilisaties (bv. intresten) teruggegeven worden. Kunt u ons de ontvangen bijdrage, in haar geheel of gedeeltelijk, niet of alleen maar in slechtere staat terugbezorgen, dan moet u ons eventueel schadeloos stellen voor de betrokken waarde. Bij de terbeschikkingstelling van goederen geldt dat niet als de verslechtering van de zaak uitsluitend te wijten is aan een keuring ervan – zoals u dat bijvoorbeeld in een winkel had kunnen doen. U kunt overigens de plicht om de waarde te vergoeden vermijden voor een verslechtering die ontstaan is door een ingebruikneming van de goederen conform de voorschriften, als u de goederen niet in gebruik neemt als uw eigendom en alles vermijdt wat de waarde ervan vermindert. Zaken die als pakket verstuurd kunnen worden, moeten op ons risico teruggestuurd worden. U moet de kosten van het terugzenden dragen als de geleverde goederen overeenstemmen met wat u besteld hebt en als de prijs van de goederen die teruggestuurd moeten worden, het bedrag van 40 euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van de goederen op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling heb verricht. In andere gevallen is de terugzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot restituering van betalingen moeten binnen de 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de goederen, voor ons met de ontvangst.

error:
Privacy instellingen
 
Door op “Ik ga akkoord” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van de websiteervaring, en analyseren van websitegebruiken om te helpen bij de juiste marketingdoelstelling.